Söksidan | Om Namnsök | Statistik och boktips

Sökhjälp

När du söker i Vällingträskets Namnsök har du tillgång till en databas med cirka 250.000 namn. Av dem är cirka 150.000 namn som bärs av en enda person. Det är en ohanterlig mängd namn och därför har vi gjort det möjligt för dig att begränsa din sökning på olika sätt. Om du söker utan att begränsa ditt urval tillräckligt mycket kommer sökmotorn att avbryta efter 1000 träffar.

Kön

Här väljer du flick- eller pojknamn. Väljer du istället unisex får du upp namn som bärs av både flickor och pojker. Du kommer märka att du då får upp Maria och Anders bland många många fler. Så fort ett "flick"-namn bärs av en enda pojke, kanske som andra namn, får du upp det som unisex. I och med detta är det lite svårt att hitta de "verkliga" unisexnamnen som till exempel Kim. De lägger sig också utifrån total popularitet så att Maria (bärs av ca 400.000 flickor) kommer först trots att bara tre pojkar heter så. Du får bättre resultat om du samtidigt begränsar dig till "Tilltalsnamn".

Popularitet

Om du anger 1-100 får du de vanligaste namnen, alltså de som hamnar som nummer 1 till 100 på topplistan. Du kan med andra ord även välja att söka bland ovanliga namn, till exempel på namn nummer 4001-5000 på topplistan. När vi kategoriserat namnen har vi börjat med de mest populära. Det betyder att vi kanske ännu inte hunnit kategorisera de namn du söker bland. (Men vi jobbar på.)

Kategori

Här kan du begränsa din sökning till namn av ett särskilt ursprung, till exempel franska namn, eller med en särskild betydelse, till exempel kärlek och fred. Här har vi bara hunnit börja kategoriseringen. Mejla oss gärna om du saknar något namn i en kategori!

Bäraren är

Om du väljer "Max åtta år" får du upp namn på alla barn födda 1998-2006. Du kan alltså leta bland de namn som varit vanliga (eller ovanliga) på senare år. Väljer du istället "Alla åldrar" söker du i hela databasen.

Antal stavelser

Datorn räknar antalet vokaler och det stämmer i de allra flesta fall. Tyvärr blir det fel när datorn räknar till exempel Renee. Tre vokaler men två stavelser.

Antal bokstäver

Det klarar datorn galant!

Typ av namn

Den här kategoriseringen kräver sin förklaring! I databasen finns en oerhört stor mängd namn. För att ge dig möjlighet att minska den mängden har vi gjort en högst subjektiv indelning av alla namn. För att göra det tydligt att det är subjektivt har vi valt att kalla namnen för "Vana" och "Ovana". Vad som är vant för en är ovant för en annan. Vi som kategoriserar tycker att Anders och Klara känns vana men också Reggie och Melly. En viktig tanke med Namnsök är att du ska hitta namn som du inte har hört förut men som ändå känns "vana", som till exempel Reggie och Melly. Prova dig fram så ser du hur urvalet fungerar. Mejla oss om du har synpunkter på hur vi kategoriserat.

Begynnelse- och slutbokstav

Här kan du skriva i hur många bokstäver du vill. Söker du flicknamn och skriver "Br" som begynnelse och "ta" som slut får du en lista med inte bara Britta utan även Britt-Charlotta, Bruneta och några till.

Innehåller bokstäverna

Här kan du fylla i upp till tre bokstäver. Sökmotorn kommer leta efter namn som innehåller dessa bokstäver i den ordningen. Kombinerar du med "begynnelse- och slutbokstav" kan du till exempel söka på: Flicknamn, börjar på S, innehåller o, a, e, och slutar på a. Du får då upp 25 namn, till exempel Sol-Angelica (som två flickor i Sverige heter).

Tilltalsnamn

Om du begränsar dig till tilltalsnamn får du ner mängden namn avsevärt. SCB har sedan ett par årtionden information om vilket av våra namn som är tilltalsnamn. För personer födda tidigare har man antagit att det första namnet är tilltalsnamn. Vi vet därför inte om flickan nedan som heter Daniel verkligen tilltalas så eller om hon heter Daniel Anna och tilltalas Anna. Kanske är hon från Dalarna och har fått en variant på namnet Daniels? Daniels Anna? Vi har alltså ingen aning och datorns svar om tilltalsnamn måste därför tas med en viss nypa salt.

Enskilt namn

Under enskilt namn kan du få information om ett speciellt namn. Söker du på Sol-Angelica ser du att de två som heter så är över åtta år och har namnet som tilltalsnamn. Söker du på Daniel ser du förutom att det är det 22:a vanligaste namnet bland pojkar att också finns 37 flickor över åtta som heter så och att en av dem har det som tilltalsnamn.

Sökmotorns begränsningar

Förutom problemen med att räkna stavelser klarar inte sökmotorn av att se skillnad på olika accenter. Till exempel räknar den Adele, Adèle, Adéle, Adélé, Adelé och Adelë som ett och samma namn.

Vi jobbar på!

Vi fyller hela tiden på med nya data för att göra det lättare för dig att söka. Vi hoppas att du har tålamod och att du kommer tillbaka till oss igen till en ännu bättre söktjänst. Har du synpunkter på söktjänsten eller hittar något fel hoppas vi att du vill mejla oss.