Vällingträskets egna namnförslag.

(Varning för sjuk humor…)

Abbe Solut
Alladin Abilar
Alma Nacka
Ann Al
Ann Dantina
Ann Ledning
Ann Orak
Ann Schovis
Ann Tipati
Anna Conda
Anna Kolut
Anna Pest
Anna Tomi
Annika Waij
Antti Cimex
Artur Bulent
Axel Erando
Axel Erator 
Barbara Rebarast
Bengt Rasa 
Bo Bra
Bo Stad
Britt-Annika Stor
Dag Brott
Dag Vill
Elin Dustrin
Emil Jontakk
Emil Jöönson
Emma Nera
Enok Annan
Erland Rillar
Eva Kuera
Finn Skaviken
Georg Rafi
Gert Klaff
Glenn Sande
Hans Ignatur
Harry Saktja
Hugo Remérey och hans adliga kusin:
Hugo de Merej
Ib Land
Ika Ross
Inga Lunda
Inga Vänner
Inge Turalls
Ingemar Melad
Ingrid Jens
Irene Desperation
Irene Panik
Isak Ristian    
Isak Tamak
Ivar Jefall
Jan Telagen
Jean Zaartad
Jessica Nalen
Joe de la Bra
Jona Turligtvis
Justin Case
Justin Time
Kari Smatisk
Karla Trapp
Kaspar Kering
Kasper Sonal
Kata Pult
Klara Biffen
Klara von Dyn
Lave Mang
Magne Fik
Matti Tredrag
Meta Morfos
Olivia la Dob
Oskar Aremellan
Ossian Drahand
Ove Åfasa
Pam Flett
Pelle Chanslös
Pelle Ponessos
Per Fekt
Per Gament
Per Kulator
Per Minut
Per Sedel
Per Spektiv
Per Vers
Pia Nobok
Pär LeMohr
Roland Krabba
Rosa Marknaden
Rudi Mentér
Selma Drass
Sem Ester
Sia Mes
Signe Fikativ
Sirkka Priis
Stella Fram
Sten Hård
Sten Rik
Sten Satt
Stig Av
Stig På
Stig Åtsidan
Sven Dom
Tea Tralisk
Teofil Mjölk
Tim Penning
Tore Adór
Torsten Spricker
Tyra Nissaurus
Ulf Ilt
Unni Wersäll
Vide Mera
Vilme N´kaninte
Åke Riet